Trong năm học 2018 - 2019 , Liên đội THCS Nguyễn Văn Cừ đã tuyên dương 3 gương đội viên có việc làm tốt nhặt được của rơi trả lại người mất trong các buổi chào cờ hàng tuần của Liên đội :

  •  Bạn Nhật Nguyên 8/1  nhặt được máy tính trả lại cho người mất.
  • Bạn Tô Trung Dương lớp 7/8 – Nhặt được máy tình trả lại người mất

-  Bạn Như Ngọc  lớp 6/4 – Nhặt được 100.000đ trả lại người mất.

2/ Liên đội tuyên  dương trước cờ và đăng tải hình ảnh trên trang thông tin của Liên đội tấm gương vượt khó học tốt cảu Bạn Lý Mùi Coi lớp 7/4 . Tuyên dương người tốt việc tốt trong đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018 – 2019 .

      

( Bạn  Lý Mùi Coi được tuyên dương, khen thưởng gương vượt khó học tốt trong 

Đại hội cháu  ngoan Bác  Hồ  cấp  Liên đội)