TỔ CHỨC LỚP GIẢNG DẠY KĨ NĂNG BƠI AN TOÁN, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC